Konferencja

Należyta staranność w VAT

25 listopada 2022 r., godzina 9.45 – 16.00
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji, Aula prof. Z. Radwańskiego

Do konferencji pozostało
 
dni
:
 
godzin
:
 
minut
:
 
sekund

mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową z dziedziny prawa podatkowego poświęconą Należytej staranności w VAT.

Organizatorami konferencji są Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Partnerem konferencji jest Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a patronatem zgodził się objąć konferencję Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Idea, która legła u podstaw organizacji konferencji sprowadza się do wszechstronnego przeanalizowania zagadnienia należytej staranności w VAT, które jest przedmiotem żywych sporów podatkowych, a także stanowi przedmiot zainteresowania doktryny prawa podatkowego. W ocenie organizatorów dyskusja nad proponowaną problematyką wymaga uwzględnienia różnorodnych perspektyw, dlatego w panelach będą zasiadać wybitni przedstawiciele środowiska naukowego, sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, księgowych oraz profesjonalnych pełnomocników procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem doradców podatkowych. Ze względu na bogactwo problemów mieszczących w ramach proponowanej tematyki konferencji obrady zostały podzielone na następujące panele dyskusyjne:

 • Należyta staranność w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • Standardy należytej staranności w transakcjach krajowych i międzynarodowych;
 • Rola administracji skarbowej i służb księgowych w kształtowaniu standardów należytej staranności.

Konferencja została zaplanowana na 25 listopada 2022 r. i odbędzie się w siedzibie WPiA UAM w Poznaniu, al. Niepodległości 53. Udział w Konferencji jest nieodpłatny. Ze względu na ograniczone możliwości pomieszczenia uczestników wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Program konferencji

25 listopada 2022 r.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji, Aula prof. Z. Radwańskiego

09:45-10:00

Uroczyste otwarcie konferencji

10:00-10:30

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji a bezpieczeństwo prawne podatnika.

Referat:
prof. dr hab. A. Gomułowicz (UAM w Poznaniu)

10:30-11:00

Należyta staranność – źródło oraz znaczenie pojęcia dla systemu VAT.

Referat:
dr Paweł Grzybowski (UAM w Poznaniu)

11:00-12:15

Panel I – Należyta staranność w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Moderator:

 • dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM (UAM w Poznaniu)
 • referat: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK (UMK w Toruniu), Należyta staranność w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

 • dr Paweł Grzybowski
 • Łukasz Pastuszka (Naczelnika Wydziału, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu)
 • Katarzyna Schmidt (doradca podatkowy)
 • Przemysław Powierza (doradca podatkowy)
12:15-12:45

Przerwa kawowa

12:45-14:00

Panel II. Standardy należytej staranności w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Moderator:

 • dr Edgar Drozdowski (UAM w Poznaniu)
 • referat: dr Roman Wiatrowski (sędzia NSA), Standardy należytej staranności w transakcjach krajowych i międzynarodowych

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

 • dr Piotr Stanisławiszyn (UO, SSR w Opolu)
 • Łukasz Pastuszka (Naczelnik Wydziału, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu)
 • Łukasz Nitschke (doradca podatkowy)
 • Filip Siwek (doradca podatkowy)
14:00-14:30

Przerwa lunchowa

14:30-15:45

Panel III. Rola administracji skarbowej i służb księgowych w kształtowaniu standardów należytej staranności.

Moderator:

 • dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM (UAM w Poznaniu)
 • referat: dr Małgorzata Sęk (Uniwersytet Łódzki), Rola administracji skarbowej i służb księgowych w kształtowaniu standardów należytej staranności

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

 • dr Beata Rogowska-Rajda (UW, Zastępca Dyrektora KIS)
 • Dariusz Strugliński (Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu)
 • dr Zofia Wierzbińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości Zarządczej)
 • Małgorzata Militz (doradca podatkowy)
15:45-16:00

Zakończenie konferencji oraz pożegnanie gości i uczestników

Organizatorzy

Patronat

Partner

Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny – wymagana jest rejestracja.

DO KONFERENCJI POZOSTAŁO

 
dni
:
 
godzin
:
 
minut
:
 
sekund

Dziękujemy. Rejestracja została zakończona.